Viasea
Viasea_White
Hvorfor sjø?
Hvorfor sjø?
Viasea link

Hvorfor sjøveien?

Det er lite det er mer tverrpolitisk enighet om enn at godstrafikk skal flyttes fra vei til sjø. Regjeringens klimamelding peker ut «miljøvennlig skipsfart» som satsingsområde frem mot 2030. Målsetting: utnytte kapasiteten til sjøveien for mer miljøvennlig transport av store godsvolumer. 
 
Viasea slår et slag for miljøet og satser stort på shortsea trafikken mellom Rotterdam - Moss - Oslo, samt Klaipeda - Gdynia - Oslo.

"Europa - Norge" er en sterkt belastet strekning  med tungt godsvolum. Det meste av godstrafikken går på landeveien og argumentene er: tiden frakten tar og fleksibiliteten ved å kjøre mindre volum.

Vi påstår at tidsgevinsten er forsvinnende liten, og at fordeler som forutsigbare ankomster, kostnads- og miljøbesparelser veier opp for dette.

Fordeler ved å velge sjøveien:
  • du velger grønt og viser at din bedrift har vilje til endring i miljøvennlig retning
  • du tar et aktivt samfunnsansvar, det er bra, dine kunder forventer det!
  • du sparer penger, sjøveien er et rimeligere alternativ
  • du unngår lastebiler i "losse-kø" og bestemmer når containerne hentes, tilpasset din egen kapasitet
  • du gir kunden forutsigbarhet ved faste ankomster i Oslo og Moss hver mandag
Del i sosiale medier:

Kontakt oss

Rateforespørsel

Seilingsplan

The right way between
the continent and Norway