Viasea
Viasea_White

Hvorfor sjøveien?

Det er lite det er mer tverrpolitisk enighet om enn at godstrafikk skal flyttes fra vei til sjø. Regjeringens klimamelding peker ut «miljøvennlig skipsfart» som satsingsområde frem mot 2030. Målsetting: utnytte kapasiteten til sjøveien for mer miljøvennlig transport av store godsvolumer. 
 
«Europa – Norge» er en sterkt belastet strekning med tungt godsvolum. Det meste av godstrafikken går på landeveien og argumenter er transitt tid og fleksibilitet. Vi påstår at tidsgevinsten er forsvinnende liten, og at fordeler som forutsigbare ankomster, kostnads- og miljøbesparelser via sjøveien veier opp for dette.
Viasea slår et slag for miljøet og satser stort på short sea trafikken mellom Europa og Norge. Våre egne båter går direkte ruter Nederland, England, Litauen og Polen til Norge. I tillegg har vi tilknytningsruter fra andre short sea selskap som dekker Portugal og Spania.

Fordeler ved å velge sjøveien:

Økonomi
Okonomi
  • Rimeligere alternativ (enn både vei og luft)
  • Tid er penger; Unngå overbelastning på veiene og forsinkelser
Tid
Time
  • Forutsigbarhet er viktig, og våre skip seiler når de skal
  • Du får varene i tide
Miljø
Miljo
  • Stor reduksjon av utslippene (CO2) på transporten (avhenger av strekning)
  • Du tar et aktivt samfunnsansvar!
Du velger kanskje leverandør på bakgrunn av pris. Når du nå vet at det både er billigere, grønnere og mer forutsigbart på tid – vil ikke Viasea være et bedre alternativ for din varetransport?

Les mer om hvorfor Viasea på de neste sidene, eller send oss en mail i dag for å høre mer.