Viasea
Viasea_White
Miljo

Miljø

Det er i alles interesse å få varene fra A til B på den mest skånsomme måten for miljøet. I tillegg skal vi nå målene i klimameldingen, hvor sjøfrakt er vektlagt som spesifikt godt egnet transportmåte. Vi vet at sjøveien er mer miljøvennlig enn både fly og vei.
 
Mange bedrifter har også et genuint ønske om å bli grønnere. Hvorfor ikke ta ett skritt lenger, og kombiner sjøveien og jernbane transport – så har du valgt de grønneste alternativene for frakten din. Fortell det til kunden din, og du vinner tillit!
  • Sjøfrakt kan i flere tilfeller halvere utslippene (CO2) på å få dine varer frem (avhenger av strekning).
  • Du tar et aktivt samfunnsansvar, dine kunder forventer det! Du velger grønt og viser at din bedrift har vilje til endring i miljøvennlig retning
  • Du unngår at varetransporten din blir stående i bilkø med enda høyrere utslipp.