Viasea
Viasea_White

Trenger du å transportere farlig gods?

Farlig gods krever sikker transport, riktig dokumentasjon og god merking – ved uhell kan konsekvensene være fatale.

Uhell med farlig gods kan skade mennesker, miljøet eller materielle verdier og er derfor regulert av et strengt regelverk og krav til dokumentasjon.

 

Hva er farlig gods?

Avsenders ansvar

Befrakter ansvar og plikter

Lover og forskrifter