Viasea
Viasea_White

Transportforsikring

En transportforsikring, også kalt vareforsikring, sikrer vareeiere mot økonomisk tap når varen transporteres mellom leverandør til mottaker.
 

Hvem skal forsikre?

Det er vareeiers ansvar å transportforsikre sine varer. Enhver bedrift som selger, kjøper eller på annen måte har gods til befordring, bør ha en transport-/ vareforsikring!
Er uhellet ute og du har en vareforsikring, rettes kravet til ditt forsikringsselskapet, som igjen vil føre ditt erstatningskrav mot Viasea Shipping AS.


3 tips til hva du bør tenke på når du vurderer en transportforsikring:

  1. Tåler bedriften din økonomisk et tap som tilsvarer verdien på en hel forsendelse?
  2. Skal bedriften forsikre kun de store katastrofer, eller ønskes en paraplydekning som dekker alt?
  3. Har bedriften kapasitet, praktisk og administrativt, til å håndtere inntrufne skader/tap selv?
Del i sosiale medier:

Kontakt oss

Relevante lenker
Link_white
Bunker surcharge
Link_white
BAF
Link_white
Prisforespørsel
Link_white
Lasteenheter-containere
Link_white
Ord & uttrykk
Link_white
Transportforsikring
Link_white
Reklamasjoner
Link_white
Farlig gods
Link_white
Coronavirus covid-19
Link_white
Solas