Viasea
Viasea_White
Okonomi

Økonomi

Hvis vi sammenligner en konkret båt strekning med lastebil, så vil veldig ofte besparelsen komme opp i rundt 15% eller mer.
  • Du sparer penger, sjøveien er et rimeligere alternativ til både vei og luft
  • Tid er penger; ved å få containerne til nærmeste havn, og få leveranse av riktig last til riktig tid, strømlinjeformer det din logistikk
Les om tid her.