DENNE SIDEN BRUKER COOKIES
Vi ønsker å gi deg den best mulige brukeropplevelsen og bruker derfor Cookies på våre nettsider. Du godtar bruk av Cookies ved å klikke på «Aksepter knappen» og kan fortsette å bruke siden som vanlig. Les mer om bruk av informasjonskapsler her.
Aksepterer
Viasea
Viasea_White
DENNE SIDEN BRUKER COOKIES
Vi ønsker å gi deg den best mulige brukeropplevelsen og bruker derfor Cookies på våre nettsider. Du godtar bruk av Cookies ved å klikke på «Aksepter knappen» og kan fortsette å bruke siden som vanlig. Les mer om bruk av informasjonskapsler her.
Aksepterer

Ord og uttrykk

Søk
Forkortelse
Full betegnelse
Forklaring
ADR
Dangerous Goods by Road (ADR)
Internasjonalt regelverk for transport av farlig gods på vei
AGS
Aden Gulf Surcharge
Aden Bukten tillegg - tillegg pga sikkerhetstiltak ved seiling gjennom Aden bukten (Pirater)
ATA
Actual time of arrival
Faktisk ankomst
B/L
Bill of Lading
Fraktdokument for sjøtransport
B-2-B
Business to business
Handel av varer mellom to firma
B-2-C
Business to consumer
Handel av varer fra firma til konsument
Bar-kode
Bar code
Strekkode
CAF
Currency adjustment factor
Valutatillegg
Cbm
Cubic metre
Kubikkmeter
Certificate of Origin
Certificate of Origin
Sertifikat som bekrefter opprinnelse av en vare
CFR
Cost and freight
Leveringen har skjedd når godset er plassert på skipet - havn for overlevering bør nevnes pga risiko
CIF
Cost, Insurance and Freight
Leveringen har skjedd når godset er plassert på skipet - havn for overlevering bør nevnes pga risiko. Selger er forsikringsansvarlig
CIP
Carrige and insurance paid
Fraktfritt til destinasjon inkludert forsikring (angi destinasjon i kontrakt)
COC
Carrier owned container
I hovedsak betraktes en container som en COC-container når transportøren eier containeren og kontrollerer størstedelen av hele transportkjeden.
Consignee
Recipient
Mottaker av godset
Conversion key
Conversion key
Omregningsfaktor, teoretisk faktor som beregner fraktvekt ut fra cbm og/eller lm
CPT
Carriage paid to (destination)
Fraktfritt til destinasjon (angi destinasjon i kontrakt)
DAP
Delivered At Place
Leveringen har skjedd når godset er losset ved navngitt destinasjon
DAT
Delivered at Terminal
Leveringen har skjedd når godset er losset ved navngitt terminal på destinasjon
DDP
Delivered Duty Paid
Overlevering når godset er klart til lossing på destinasjon. Selger er ansvarlig for alle utgifter, også moms om ikke annet er avtalt på forhånd
Deep sea
Sea freight between continents
Oversjøisk. last som sendes mellom kontinenter
Demurrage
Rental fee
Bryggeleie, når det gjelder container transport
Detention
Rental fee containers
Containerleie, når det gjelder container transport
DGR
Dangerous goods regulations
Farlig gods reguleringer - regler om hvordan farlig gods kan transporteres, og pakkes
Dry bulk cargo
Dry bulk cargo
Tørr last som skipes uten emballasje, f.eks. sand, korn
EAN
European Article Numbering
Nummersystem som gir produkter et unikt optisk lesbart nummer
EDI
Electronic Data Interchange
Elektronisk data utveksling mellom systemer
ETA
Estimted time of arrival
Estimert ankomst
ETD
Estimated time of departure
Estimert forsendelses dato
EUR-1 certificate
EUR-1 certificate
EUR-1 sertifikat, kan utløse tollfrihet ved fortolling av vare med opprinnelse i EU
EXW
Ex works
Leveringsstedet er selgers fabrikk eller lager, slik at all transport er for kjøpers regning og risiko.
FAS
Free alongside ship
Leveringen har skjedd når godset er plassert ved skipets side
FCA
Free Carrier
Levert når godset er lastet på kjøpers transportmiddel
FCL
Full container load
Full container last
Feeder
Feeder
En form av for/etter transport av last, til/fra en hoved transport etappe.
FEU/FFU
Forty foot Equivalent Unit
Container tilsvarende 40 fot container
FOB
Free on board
Leveringen har skjedd når godset er plassert på skipet
Freight weight
Freight measurement
Teoretisk vekt som er høyest av reell vekt, omregnet cbm eller omregnet lm.
FSC
Fuel Surcharge
Drivstofftillegg
GSP Certificate
General System of preference
GSP sertifikat kan utløse tollfrihet ved fortolling av vare med opprinnelse i et U-land
HBL
House bill of Lading
Fraktdokument for sjøtransport-utstedt av speditør
LCL
Less than container load
Mindre enn full container last
Liners own
The shipping Lines own
Rederiet sitt eget utstyr e.l.
LM
Loading meter
lastemeter - En meter av lastebilens lengde, bredde og høyde.
Lo/Lo
Lift on/lift off.
Last som løftes om bord og fra skip med kran
MBL
Master bill of Lading
Frakt dokument for sjøtransport-utstedt av rederi
Notify party  
Notify party  
Den som skal varsles ved en vares ankomst
NVOCC
Non Vessel Operating Common Carrier
Eier ikke eget skip, men utsteder B/L og tar ansvar for sendingene
POD
Port of discharge
Havn hvor godset blir losset
POL
Port of loading
Havn godset blir lastet
Reefer
A refrigerated container
Temperaturregulert container
Ro/Ro
Roll on / Roll off
Last som kjøres ombord og i land fra skip
SECA
Sulphur Emissions Control Area
Utslippskontrollområder (emisjonskontrollområder) for skipsfart, innenfor disse geografiske områdene er det særlige utslippsbegrensninger for skipsfarten. I disse områdene er rederier pålagt å benytte drivstoff som gir lavere svovelutslipp enn med tradisjonelt drivstoff. Kostnadene for dette drivstoffet belastes fraktkjøperen som et SECA tillegg på fakturaen.
Shipper
Sender
Avsender av godset
Shippers own
Property of client
Kunde/klients egen eiendom, f.eks. container
Short sea
Short sea
Last som sendes internt på et kontinent
SOC
Shipper owned container
En container betraktes som en “SOC” når shippingselskapet eller speditøren organiserer sin egen container. Med andre ord er en SOC en avsendereid container.
SSC
Security Surcharge
Sikkerhetstillegg
Stevedore
Stevedore - terminaloperator
Selskap som utfører lossing og lasting i havner. Både av skip, og containere
Stripping
Unloading
Lossing av containere
Stuffing
Loading
Lasting av containere
TEU
Twenty foot Equivalent Unit
Måltall for containere. 1 teu er tilsvarende 20 fot container
THC
Terminal Handling Charge
Terminal- og håndteringskostnad
Transit port
Transit port
Havn hvor containere omlastes fra et skip til et annet; for eksempel fra oversjøisk linje til feederlinje.
VAL
Valuable Cargo
Høyverdi vare. Kan kreve ekstra lastesikring, emballasje etc
VGM
Verified Gross Mass
Bekreftet totalvekt - lovpålagt på containerfrakt på sjø (SOLAS)
W/M
Weight/Measurement
Teoretisk vekt som er høyest av reell vekt og omregnet cbm.
Wet bulk cargo
Wet bulk cargo
Våt last som skipes uten emballasje, f.eks olje, bensin