DENNE SIDEN BRUKER COOKIES
Vi ønsker å gi deg den best mulige brukeropplevelsen og bruker derfor Cookies på våre nettsider. Du godtar bruk av Cookies ved å klikke på «Aksepter knappen» og kan fortsette å bruke siden som vanlig. Les mer om bruk av informasjonskapsler her.
Aksepterer
Viasea
Viasea_White
DENNE SIDEN BRUKER COOKIES
Vi ønsker å gi deg den best mulige brukeropplevelsen og bruker derfor Cookies på våre nettsider. Du godtar bruk av Cookies ved å klikke på «Aksepter knappen» og kan fortsette å bruke siden som vanlig. Les mer om bruk av informasjonskapsler her.
Aksepterer

"Veikart" for næringslivets transporter

"Veikart" for næringslivets transporter

Publisert: 12. september 2016
Transportbransjen i Norge har gått sammen om for å lage en rapport som viser mulighetene for å fjerne utslipp fra næringslivets transporter i Norge innen 2050 og halvere dem innen 2030.
En utvikling som er fullt mulig med den teknologiske utvikling vi ser fremover. 

Rapporten er laget som et innspill til "Ekspertutvalget for Grønn konkurransekraft", som igjen er gitt i oppdrag av regjeringen å fremme en overordnet strategi i løpet av høsten 2016.  

Begrepet "Grønn  konkurransekraft"  forstås som næringslivets evne til å konkurrere globalt i en tid hvor sterkere virkemidler tas i bruk i klimapolitikken.

Denne rapporten baserer seg på nasjonale frakter og i Regjeringens samlede klimamelding pekes ut «miljøvennlig skipsfart» som satsingsområde frem mot 2030 og her inngår også vår internasjonale skipsfart. Det er stort fokus og tilsvarende krav til miljøvennlige løsninger også i øvrige Europa.


Ekspertutvalgets tips til hva sjøfrakt bransjen selv kan gjøre:

Her har vi listet opp tiltak næringen selv kan gjøre for å redusere utslipp av klimagasser. Hovedbudskapet er å fortsette arbeidet med å øke den samlede energieffektiviteten, det vil si at forbruk av drivstoff i forhold til den produksjonen som skjer, går ned.
  • Øke konkurransekraften til miljøvennlige skip ved å innføre miljørabatter basert på Environmental Ship Index (ESI)    
  • Ha et langsiktig perspektiv i havneplanlegging, som legger til rette for fremtidens nullutslippsamfunn    
  • Redusere energiforbruk i bygg og anlegg
  • Ta i bruk  fremdriftssystemer med null—og lavutslippsteknologi
  • Benytte biodrivstoff når dette er tilgjengelig nullutslippsløsninger ikke er mulig     
  • Legge til rette for alternative drivstoff i takt med og i samarbeid med næringen
  • Tilrettelegge fartøy for landstrøm, men dette forutsetter ladeinfrastruktur i havnene      
  • Designe og utruste fartøy slik at energiforbruket blir lavest mulig    
  • Utvikle og ta i bruk teknologi og operasjonsanalyse for å tilpasse operasjonsmønster til lavest mulig energiforbruk. 
Link til rapporten; www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-og-dokumenter/energi-og-klima/veikart-for-naringslivets-transporter.pdf

Andre nyheter

Link_white
Påskeruter 2024
Påskeruter 2024
Link_white
Viasea Shipping utvider rutenettet med flere seilinger og nye havner
Viasea Shipping utvider rutenettet med flere seilinger og nye havner
Link_white
Transporter det riktig, send det sjøveien!
Transporter det riktig, send det sjøveien!
Link_white
Viasea bytter til Matrans terminalen i Nederland
Viasea bytter til Matrans terminalen i Nederland
Link_white
European Trading System (ETS) Tillegg
European Trading System (ETS) Tillegg
Del i sosiale medier: