Viasea
Viasea_White

Litauen

Polen

Latvia

Finland

Russland

Benelux

England

Tyskland

Frankrike

Norge

Områder - Viasea

BeNeLux

England

Tyskland

Frankrike

Norge

Litauen

Polen

Sjøveien, beste "vei" for gods fra Europa?

Visste du at gods fra store deler av Europa og Baltikum like gjerne kan gå sjøveien til Norge? Tradisjonelt sett er strekning Europa - Norge dominert av biltransport, men med tilrettelagte avganger kan sjøveien gi like raske leveringer, samt er mer miljøvennlig og ikke minst billigere!

Viasea slår et slag for "miljøveien" med gunstige avganger og anløp i Oslo havn hele to ganger i uken!

 
Forutsigbarhet er stikkordet for god videre distribusjon og levering til avtalt tid. I tillegg gir vi deg gode transittider, effektiv fremføring og hyggelig pris.


Vi har gode import- og eksportløsninger, du finner mer informasjon her:

Del i sosiale medier:

Seilingsplan

Kontakt oss

Rateforespørsel